Hội nghị kiểm điểm Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh năm 2018

153

Ngày 10 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Công Văn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế; xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách; tiến hành thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả các mặt coogn tác của tập thể, và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn trong năm 2019.

Theo đó, trong năm 2018, tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác Công an. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 80% trong đó trọng án đạt 100%; giải quyết 817/895 tin báo tố giác tội phạm (91,3%); điều tra làm rõ 52/53 (98,1%) vụ án về ma túy… Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng phát huy hiệu quả. Đã triển khai mới và duy trì, củng cố 65 mô hình, phong trào… góp phần đảm bảo ANTT ngay từ địa bàn cơ sở.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong toàn đảng viên, CBCS. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, cấp ủy cấp trên, đặc biệt là việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt trong năm 2018, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nội dung công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy tổ chức, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn, thu gọn bộ máy Công an tỉnh từ 30 đơn vị xuống còn 25 đơn vị; kiện toàn 30 tổ chức cơ sở đảng xuống thành 25 tổ chức cơ sở đảng, nâng cấp, thành lập mới thêm 03 đảng bộ cơ sở. Tăng cường bố trí lực lượng Công an chính quy xuống đảm nhận các chức danh Công an xã.

Tại hội nghị đã tiến hành thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2018 đồng thời trên cơ sở những gọi ý kiểm điểm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã có giải trình cụ thể, rõ ràng và xác địn được phương hướng, giải pháp sữa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Đặng Thân