Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh

368

Sáng ngày 08/01/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Nghị quyết nhiệm vụ công tác Công an tỉnh năm 2019; Chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Công an tỉnh; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh năm 2019. Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật đã chỉ đạo tiến hành thảo luận các nội dung nêu ra trong các dự thảo; trong đó tập trung vào các vấn đề trọng điểm, mấu chốt trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong năm vừa qua đồng thời chỉ đạo các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành bám sát vào nội dung công tác năm 2019 để tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi Chương trình công tác năm 2019.

Đặng Thân