Hội nghị triển khai Kế hoạch của Bộ Công an thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum

376
G:\DCIM\285___10\IMG_0341.JPG

Sáng ngày 17/10/2018, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Bộ Công an thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp – Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Bộ Công an.

G:\DCIM\285___10\IMG_0335.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Đến tham dự Hội nghị có đại biểu khách mời là lãnh đạo Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, trưởng các phòng, trại, Công an các huyện, thành phố.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng BCA về việc thành lập Ban chỉ đạo và triển khai Kế hoạch của BCA về thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng chí Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp nhấn mạnh trước đây, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh đã triển khai bố trí Công an xã chính quy và hoạt động có hiệu quả nên Bộ trưởng quyết định chọn Kon Tum là địa bàn thí điểm để bố trí. Với khẩu hiệu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”, lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã phải đảm bảo là những cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, pháp luật, phải có phẩm chất đạo đức tốt và có khả năng vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

G:\DCIM\285___10\IMG_0341.JPG

Đ/c Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp – Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – BCA công bố quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và triển khai Kế hoạch của BCA về thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum

Qua đó, về phía Công an tỉnh Kon Tum đã báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và dự thảo Kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, quán triệt một số nội dung cần triển khai và đề ra phương hướng để thực hiện hiệu quả.

G:\DCIM\285___10\IMG_0350.JPG

Đ/c Đại tá Nguyễn Công Văn – Giám đốc Công an tỉnh quán triệt một số nội dung

cần triển khai tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã tiến hành thảo luận ý kiến và đưa ra các đề xuất cụ thể. Để thực hiện có hiệu quả, ổn định kế hoạch cần tập trung chú trọng vào việc bố trí con người phù hợp thuộc các đối tượng trong lực lượng, đầu tư kinh phí, nâng cấp cơ sở vật chất tại các địa bàn bố trí Công an xã chính quy nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Nhật Lệ