Công an tỉnh Kon Tum: Triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

108

Thực hiện Đề án của Chính phủ; Thông báo số 05 ngày 12/2/2015 của Ban tổ chức Quốc gia  Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND); Kế hoạch số 643/KH-UBND ngày 06/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945- 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2015 và Quyết định số 53/QĐ-BTC ngày 08/4/2015 của Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn năm 2015 về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an Kon Tum nói riêng trong suốt chặng đường 70 năm, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum – Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung hoạt động và thành lập 04 Tiểu ban gồm: Tiểu ban văn kiện, vật chất; Tiểu ban Thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, khánh tiết, văn hóa, văn nghệ; Tiểu ban thể dục, thể thao và Điều lệnh; Tiểu ban hoạt động xã hội, từ thiện, dân vận, quan hệ đối ngoại. Các tiểu ban này có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung, hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra.

Theo đó, trong công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng các văn bản triển khai thực hiện tốt Đề án của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Công an và của UBND tỉnh, quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm; chuẩn bị nội dung các hoạt động kỷ niệm của tỉnh và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm; dự thảo Diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị họp bàn triển khai các hoạt động kỷ niệm.

 


alt

Hội thi Công an xã giỏi lần thứ III, năm 2015


Công tác thi đua, khen thưởng, phát động phong trào thi đua: “Phát huy truyền thống 70 năm, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong toàn lực lượng và tổ chức đợt thi đua cao điểm 70 ngày lập thành tích chào mừng sự kiện (thực hiện từ ngày 11/6/2015 đến ngày 19/8/2015); theo dõi, xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, lập thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thành tích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn Công an tỉnh năm 2015; chọn cử đại biểu tham gia Đại hội thi đua yêu nước tỉnh năm 2015 và tham gia Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” CAND lần thứ VII – 2015.

Công tác tuyên truyền, Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, định hướng Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về sự kiện; tuyên truyền trực quan (tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu) trên các đường phố chính ở thành phố Kon Tum và các huyện; tham gia Liên hoan truyền hình CAND lần thứ X-2015; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an tỉnh; tổ chức cho CBCS xem cầu truyền hình trực tiếp giao lưu với các nhân chứng lịch sử “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trên VTV1 (tối 18/8/2015).

 Công tác điều lệnh, TDTT, văn hóa – văn nghệ, tổ chức tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật. Thường xuyên tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh của CBCS; tổ chức Hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” toàn Công an tỉnh lần thứ VIII-2015. Tham gia Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” CAND lần thứ VII – 2015; tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND năm 2015; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình văn nghệ biểu diễn chào mừng sự kiện; tổng kết Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” do Bộ phát động; tổ chức trưng bày, giới thiệu các hình ảnh, hiện vật về sự kiện.

Trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT; tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2015). Tổ chức giao lưu, vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tổ chức Hội thi Công an xã giỏi toàn tỉnh, tham gia Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc do Bộ Công an tổ chức; tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.

Đối với công tác đền ơn, đáp nghĩa, hướng dẫn các đơn vị tích cực tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa; tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ Công an nhân dân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc với nhiều việc làm nhân văn, thiết thực; tổ chức tặng quà cho các đối tượng là CBCS công an; cán bộ công an đã nghỉ hưu và người có công với cách mạng đang gặp nhiều khó khăn về cuộc sống; chọn cử cán bộ Công an hưu trí tham gia tọa đàm do Bộ Công an tổ chức; mời, đón đại biểu Công an hưu trí, cơ sở cách mạng của Công an tỉnh về dự Lễ kỷ niệm.

 


alt

Công an tỉnh tăng quà cho các em học sinh vùng sâu vùng xa

Công tác Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, phối hợp với Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn và lực lượng thanh niên, học sinh toàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bình chọn các tập thể, cá nhân có mô hình, thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia các hoạt động về nguồn và Hội trại “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an tổ chức; tổ chức cho đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; tham gia Liên hoan phụ nữ xuất sắc lần thứ 3 trong CAND; công tác đảm bảo an ninh, trật tự; công tác khác,xây dựng và triển khai kế hoạch bảo là Lễ kỷ niệm; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập luyện duyệt đội ngũ và biểu diễn vệ an ninh trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm võ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm.

alt

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm

70 năm Ngày truyền thống CAND cho Đoàn Thanh niên

Công tác đối ngoại, tổ chức các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn…; mời đại diện Công an 4 tỉnh của 2 nước Lào và Campuchia đến giao lưu và dự Lễ kỷ niệm.

Đối với Công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục; gặp mặt, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, các đồng chí Công an lão thành tiêu biểu; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức trang trí cờ, hoa, tranh cổ động, khẩu hiệu ở các nơi công cộng trước, trong dịp kỷ niệm.

Tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là hoạt động chào mừng sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của đất nước, của ngành mà lực lượng CAND Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua; thông qua các hoạt động này để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sỹ công an và các tầng lớp Nhân dân về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an toàn xã hội và xây dựng lực lượng của Công an nhân dân Việt Nam.

 

Nhấn vào đây để tải về file đính kèm.


Bá Bằng – Phòng CTCT