Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Đăk Hà

442

Lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Đăk Hà hiện nay còn thiếu cán bộ ở những vị trí chủ chốt (thiếu 02 Trưởng, 04 Phó Công an xã, chưa bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở 03/7 xã trọng điểm, thành phần Phó Công an xã chủ yếu là bán chuyên trách).

Đ/c Đại tá Lê Hồng Thủy – Trưởng CAH Đăk Hà khai mạc lớp tập huấn Công an xã

Huyện Đăk Hà nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum 20 km về phía Bắc, phía Tây giáp huyện Sa Thầy, phía Bắc giáp huyện Đăk Tô, phía Đông giáp huyện Kon Rẫy; là trung điểm giữa thành phố Kon Tum và huyện Đăk Tô, có quốc lộ 14 chạy qua, có điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế; nằm trong lưu vực sông Pô Kô, nơi có công trình thuỷ điện Plei Krông, rừng đặc dụng Đăk Uy với diện tích 659,5 ha. Huyện Đăk Hà hiện có 10 xã, 1 thị trấn, có 105 thôn, làng, tổ dân phố. Trong đó có 10 xã, 90 thôn, làng, 07/10 xã được công nhận trọng điểm về ANTT; tổng diện tích 84.360 ha; tổng dân số 16.108 hộ, 72.012 nhân khẩu, trong đó dân tộc Kinh có 9.492 hộ với 37.274 nhân khẩu (chiếm 53,7%) và 16 dân tộc thiểu số có tổng số 6.174 hộ với 30.776 nhân khẩu (chiếm 46,3%), trình độ dân trí còn thấp, không đồng đều; địa hình đồi núi, sông suối chia cắt phức tạp, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của huyện còn có những khó khăn.

Hiện nay trên địa bàn huyện Đăk Hà có 10 đơn vị xã, các đơn vị này đều đã có Ban Công an xã; với quân số 122 đồng chí thuộc Công an xã, trong đó có 08 đồng chí Trưởng Công an xã (bao gồm 04 đồng chí thuộc lực lượng Công an chính quy đang trực tiếp làm Trưởng Công an xã); 16 đồng chí Phó Công an xã; 07 Công an viên thường trực và 91 đồng chí Công an viên. Số lượng cán bộ Công an xã và Công an bán chuyên trách là 118 đồng chí. Trong đó: có 04 đồng Trưởng Công an xã, 16 đồng chí Phó Trưởng Công an xã, 07 đồng chí Công an viên thường trực, 91 Công an viên. Lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện đang từng bước bố trí đảm bảo về khung và số lượng Trưởng, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực và Công an viên theo quy định. Hầu hết, lực lượng này đã được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo quy định của Bộ Công an, có phẩm chất chính trị và trình độ nghiệp vụ, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành về đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Nhìn chung, trong những năm qua, Công an xã trên địa huyện Đăk Hà đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch… về công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn xã. Từ đề án tổng thể, các kế hoạch lớn, Công an các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã tổ chức thực hiện có hệ thống những biện pháp vừa cụ thể, có tác dụng trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, hướng tới mục tiêu, yêu cầu giữ gìn ANTT trên địa bàn xã và xây dựng lực lượng CAND. Với tổ chức bộ máy được xây dựng và từng bước củng cố theo quy định chung, đồng thời căn cứ vào tình hình đặc điểm của tỉnh, Công an xã trên địa bàn huyện Đăk Hà đã thực hiện các mặt công tác chuyên môn của mình. Hoạt động của Công an xã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định; trong đó, những hoạt động có tính xuyên suốt, cơ bản, bao trùm là: tham mưu; nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình; quản lý nhân hộ khẩu, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý, giáo dục đối tượng; chuyển hóa địa bàn tụ điểm, giữ gìn trật tự công cộng; vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong từng mặt hoạt động cụ thể, Công an xã đều đã thu được kết quả lớn, qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay trong công tác bảo đảm ANTT. Hoạt động của Công an xã đã thể hiện hiệu quả rõ nét, tạo những điều kiện cơ bản, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua Công an xã trên địa bàn huyện đã được lãnh đạo Công an, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp và đông đảo nhân dân đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm ANTT tại cơ sở. Trong thực tế, tình hình ANTT tại mỗi địa bàn xã đều được giữ vững, duy trì sự ổn định, đời sống các mặt của nhân dân được đảm bảo, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đều bị thất bại.

Công an huyện Đăk Hà tổ chức tập huấn lực lượng Công an xã

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Đăk Hà vẫn còn một số hạn chế, bất cập như sau: Thực trạng lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện hiện nay còn thiếu cán bộ ở những vị trí chủ chốt (thiếu 02 Trưởng, 04 Phó Công an xã, chưa bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở 03/7 xã trọng điểm, thành phần Phó Công an xã chủ yếu là bán chuyên trách) do trên thực tế quá trình triển khai cũng đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cơ cấu tổ chức lực lượng Công an xã không ổn định nên việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ gặp rất nhiều khó khăn, thiếu sự thống nhất, ảnh hưởng đến các mặt công tác chuyên sâu, nhất là các công tác nghiệp vụ của Công an xã bị hạn chế. Về nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ của một số đồng chí còn non yếu, trình độ văn hóa thấp cộng với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém nên dẫn đến vi phạm bị kỷ luật. Các Ban Công an xã hiện nay tuy đều có phòng làm việc riêng (7/10 xã có 1 phòng làm việc riêng, 03/10 xã có 02 phòng làm việc riêng), nhưng các phòng làm việc đều nằm trong trụ sở UBND xã, không có trụ sở độc lập, không có nhà tạm giữ hành chính, không có bếp ăn tập thể, không có chỗ ngũ, giường ngũ. Cơ sở vật chất như bàn, ghế tủ đựng hồ sơ không đảm bảo phục vụ công tác. Các trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, sổ sách, hồ sơ và trang thiết, Công an xã đã được trang bị nhưng không đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đăk Hà nói riêng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt các công tác trọng tâm như sau:

Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao trách nhiệm và nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của Công an xã trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Do đó, cần tăng cường chỉ đạo và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xây dựng và củng cố tổ chức và hoạt động của Công an xã. Qua đó, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, các điều kiện bảo đảm và kinh phí hoạt động cho công an xã, nhất là địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trước mắt đầu tư xây dựng mới 07 trụ sở làm việc, trang bị bàn, ghế làm việc. Đối với nhu cầu trang bị, căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã chính quy tại Thông tư số 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an và yêu cầu thực tế của địa phương, Công an huyện lập dự trù số lượng trang thiết bị cần bổ sung và kinh phí để đảm bảo cho Công an xã hoạt động. Tăng thêm phụ cấp cho Phó trưởng Công an xã; khẩn trương thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Phó trưởng Công an xã và Công an viên.

Hai là, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức Công an xã. Có kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng Công an xã, bảo đảm ổn định lâu dài, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Thực hiện đầy đủ các quy định về lương, nâng mức phụ cấp cho Công an xã, đồng thời có chính sách hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Kịp thời giải quyết các chính sách công nhận thương binh, liệt sĩ đối với những trường hợp Công an xã bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 15/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ Công an quy định về điều động sỹ quan, hạ sỹ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Xây dựng, hoàn thiện quy định về quan hệ công tác, lề lối làm việc đối với từng mô hình bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và trên địa bàn huyện Đăk Hà nói riêng, đồng thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên phạm vi toàn tỉnh khi chưa có các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có hiệu lực. Do đó, Công an tỉnh và huyện Đăk Hà cần có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, trước hết là lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất năng lực, độ tuổi. Tiếp tục tập huấn, đào tạo lại về kỹ năng công tác, nghiệp vụ, kiến thức chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã để từ đó nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, gần gũi với nhân dân. Các cán bộ được bố trí về xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tu dưỡng, rèn luyện. Đồng thời, Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đăk Hà cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã đối với cấp ủy, Ủy ban nhân dân, các ngành, các cấp, đoàn thể cấp xã, cán bộ, chiến sỹ được bố trí, sắp xếp về xã và nhân dân.

Ba là, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã và định kỳ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, bảo đảm Công an xã nắm vững quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã; biết tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, giải quyết và xử lý những vụ việc xảy ra ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Công an. Chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã chủ động nắm tình hình ANTT trên địa bàn xã để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tập trung công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ số đối tượng cải tạo không giam giữ, người bị kết án tù được hưởng án treo, người chấp hành xong hình phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn, người sau cai nghiện ma túy trở về địa phương. Kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở, không để kéo dài, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Bốn là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp với xây dựng các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao trách nhiệm của Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm xây dựng lực lượng Công an xã thật sự trong sạch, vững mạnh, gần gũi, thân thiện, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Duy Hòa