Nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác đảm bảo ANTT của Công an tỉnh Kon Tum

48

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, việc đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật (KHKT), công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành xu thế tất yếu, góp phần tạo nên những chuyển biến quan trọng trong đời sống xã hội. Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 05/03/2014 của Đảng ủy Công an trung ương về “công tác khoa học Công an trong tình hình mới” đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KHCN, CNTT đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn xác định việc ứng dụng KHCN, CNTT vào công tác đảm bảo an ninh trật tự là hết sức quan trọng, là động lực thúc đẩy hoạt động công tác chuyên môn. Ngày 26/02/2016, Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT Công an tỉnh được thành lập. Ban chỉ đạo đã tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, đề án… của Bộ, địa phương về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển KHKT, CNTT trong Công an tỉnh. Đến ngày 18/12/2018, Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Công an tỉnh được thành lập trên cơ sở kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT. Qua đó, công tác chỉ đạo, triển khai ứng dụng, KHKT, CNTT trong Công an tỉnh ngày càng tập trung, đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo về ứng dụng, phát triển KHKT, CNTT của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an như: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước… đến toàn thể cán bộ chiến sỹ luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên và kịp thời. Từ đó nâng cao nhận thức của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa của KHKT, CNTT; là cơ sở, nền tảng để việc ứng dụng KHKT, CNTT vào công tác bảo đảm an ninh trật tự được hiệu quả.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, hệ thống hạ tầng thông tin của Công an tỉnh ngày càng được đầu tư đồng bộ, có chiều sâu. Bằng nhiều nguồn lực khác nhau, đơn vị đã chủ động xây dựng các dự án, kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng KHKT, CNTT để đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư như: dự án nâng cấp hệ thống thông tin hữu tuyến, thay mới và mở rộng dung lượng tổng đài điện thoại; dự án xây dựng đường cáp quang từ Công an tỉnh đến các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn… Đồng thời, hệ thống camera quan sát giao thông và hệ thống camera an ninh trên địa bàn tỉnh được đầu tư, nâng cấp với 30 đầu mối được lắp đặt tại các vị trí trọng điểm; mạng LAN nội bộ được triển khai đến hầu hết các đơn vị trong toàn Công an tỉnh với gần 200 nút mạng; mạng diện rộng cơ yếu cấp II được triển khai thay thế cho mạng diện rộng cơ yếu cấp I. Mặt khác, hệ thống máy chủ ở trung tâm mạng Công an tỉnh, hệ thống thư tín điện tử, hệ thống phần mềm quản lý, hệ thống thông tin vô tuyến điện được vận hành và khai thác có hiệu quả, từng bước được nâng cấp, hoàn thiện. Qua đó, việc được trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự tại các mục tiêu trọng điểm, di biến động của các đối tượng phạm tội được tiến hành một cách nhanh chóng, phục vụ đắc lực cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy, điều hành công tác chiến đấu; kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an các cấp giải quyết những vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin đã được đẩy mạnh ứng dụng trong các lĩnh vực công tác, nhất là công tác an ninh, cảnh sát: quản lý hồ sơ nghiệp vụ; quản lý lưu trú; quản lý, quản lý xuất nhập cảnh; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự… với các phần mềm chuyên dụng như: phần mềm quản lý người chấp hành hình phạt; phần mềm quản lý cư trú của người nước ngoài; phần mềm quản lý xuất nhập cảnh… được đẩy mạnh triển khai, sử dụng hiệu quả đến các đơn vị chuyên môn trong Công an tỉnh. Nhiều lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ đã được tin học hóa, điện tử hóa, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự như: quản lý xe mất cắp; quản lý đối tượng truy nã; quản lý tài chính; quản lý thông tin cán bộ, hồ sơ nghiệp vụ; quản lý nhân hộ khẩu, cấp phát chứng minh… Bên cạnh đó, việc thực hiện trao đổi văn bản điện tử từ Công an tỉnh đến các đơn vị, công an địa phương qua mạng nội bộ được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đến nay, khoảng 80% văn bản không mật được trao đổi điện tử; mạng thông tin vô tuyến, hữu tuyến luôn được đáp ứng, đảm bảo 24/24 giờ góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian trong thông tin, báo cáo; phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, chiến đấu của Công an tỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ đã và đang ngày càng được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị KHKT với nhiều tính năng hiện đại, tác dụng mới: xe thông tin vệ tinh; phương tiện, thiết bị phòng cháy hiện đại; thiết bị hỗ trợ nghe nhìn hiện đại… Hệ thống 52 phần mềm, bộ đàm kỹ thuật số phục vụ thông tin liên lạc; hệ thống trang thiết bị, máy tính, máy in, máy photocopy các loại và nhiều trang thiết bị viễn thông, tin học hữu ích khác với cấu hình tốt, hiện đại, ngày càng được đầu tư, hoàn thiện. Trong đó, Phòng Kỹ thuật hình sự với hệ thống máy giám định tài liệu, dấu vết đường vân, hệ thống sắc ký, hệ thống sắc ký khối phổ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, máy soi chụp… đã góp phần truy nguyên, giám định nhiều chứng cứ có giá trị, buộc các đối tượng ngoan cố phải cúi đầu nhận tội, phục vụ kịp thời điều tra, làm rõ các vụ án hình sự, ma túy có tính chất phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh (www.congankontum.gov.vn) ngày càng được nâng cấp, từng bước bổ sung và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của Ngành. Hàng ngày có khoảng 1.000 lượt bạn đọc khai thác, sử dụng thông tin, Trang thông tin điện tử thực sự đã trở thành cầu nối liên kết giữa cơ quan Công an với người dân. Với các chuyên mục cụ thể, trải đều trên nhiều lĩnh vực, nội dung các tin, bài phong phú, hấp dẫn đã phản ánh nhanh chóng các hoạt động, sự kiện của tỉnh, các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng, cung cấp cho người dân những thông tin xác thực, kịp thời về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phương thức thủ đoạn mới của các loại tội phạm; kết quả đấu tranh, trấp áp của lực lượng Công an các cấp; những văn bản pháp luật mới… để người dân kịp thời nắm bắt, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Mặt khác, việc ứng dụng ứng dụng KHKT, CNTT luôn được kết hợp chặt chẽ với công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin. Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chuyên ngành của Bộ và địa phương trong bảo vệ các hệ thống thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật của Ngành; ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống viễn thông, tin học, hệ thống thông tin dữ liệu và cơ sở dữ liệu. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉnh quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước: quá trình chuyển, nhận thông tin mang bí mật Nhà nước qua mạng máy tính, viễn thông đều được mã hóa theo quy định; luôn đảm bảo các máy tính soạn thảo, lưu trữ tài liệu ở những bộ phận trọng yếu, cơ mật không có kết nối mạng internet; sử dụng USB chuyên dụng khi trích, chép thông tin từ các máy tính chứa dữ liệu có độ mật; định kỳ kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong đơn vị… Từ đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót gặp phải, không để xảy ra tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước, vi phạm các quy định về bảo mật, an ninh, an toàn thông tin.

Cùng với việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xác định con người là nhân tố trung tâm quyết định đến mọi sự thành công, thắng lợi trong chiến đấu của lực lượng công an, đội ngũ chuyên trách về ứng dụng KHKT, CNTT của Công an tỉnh cùng với đội ngũ bán chuyên trách tại công an các đơn vị, địa phương từng bước được củng cố, kiện toàn phù hợp với yêu cầu công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và kỹ năng về KHKT, CNTT cho cán bộ chiến sỹ phục vụ công tác và chiến đấu luôn được chú trọng; Công an tỉnh thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ Công an và các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức. Từ đó, nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng cần thiết để sử dụng các sản phẩm, phần mềm, ứng dụng KHKT, CNTT một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ứng dụng KHKT, CNTT vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự của Công an tỉnh còn một số hạn chế nhất định như: hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phân tán, chưa được xây dựng, bổ sung kịp thời; khả năng liên kết, khai thác, sử dụng và trao đổi thông tin gặp nhiều khó khăn; việc xây dựng hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại vẫn còn chậm; một số lĩnh vực quan trọng như công tác lãnh đạo, quản lý, tham mưu tác chiến, nghiệp vụ… chưa được ứng dụng công nghệ thông tin; chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực này còn mỏng, thiếu. Cụ thể: đội ngũ chuyên trách và bán chuyên trách thực hiện công tác này chỉ chiếm 1,07% so với tổng quân số Công an tỉnh (23/2146 cán bộ chiến sỹ), số cán bộ có trình độ trung cấp, cao đẳng còn cao, chiếm 47,82% (11/23 cán bộ chiến sỹ). Tỷ lệ máy tính/cán bộ chiến sỹ còn thấp, trung bình trên 06 cán bộ, chiến sỹ mới được trang bị 01 máy tính (334 máy tính/2146 cán bộ chiến sỹ), trong khi nhiều máy tính có cấu hình thấp, đã sử dụng lâu năm, hoạt động thiếu ổn định, phần mềm chưa được nâng cấp nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác.

Những hạn chế trên chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản sau: một số lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác ứng dụng KHKT, CNTT nên còn thiếu quan tâm chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, chưa chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, điều kiện làm việc của cán bộ làm công tác KHKT còn khó khăn; chế độ chính sách đối với công tác này chưa cao gây trở ngại cho việc tuyển dụng cán bộ trẻ, có năng lực cũng như chưa thực sự tạo động lực để một bộ phận cán bộ chiến sỹ phát huy hết khả năng làm việc. Mặt khác, nguồn đầu tư cho lĩnh vực ứng dụng, phát triển KHKT, CNTT còn hạn chế, chủ yếu là tiếp nhận trang thiết bị thông qua các dự án của Bộ Công an và tỉnh; nguồn kinh phí thường xuyên của Công an tỉnh còn hạn chế.

Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của KHKT, CNTT đã và đang đặt ra những nhiệm vụ nặng nề cho công tác Công an. Từ đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác ứng dụng KHKT, CNTT vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Thời gian tới, Công an tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đổi mới, nâng cao hơn nữa nhận thức, tầm quan trọng của việc ứng dụng thành tựu KHKT, CNTT trong toàn Công an tỉnh, đặc biệt là cấp Thủ trưởng, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng KHKT, CNTT bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong toàn Công an tỉnh. Thủ trưởng Công an các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng dụng, phát triển KHKT, CNTT của đơn vị mình, đưa nội dung này trở thành công tác thường xuyên của đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Công an các cấp trong tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng, phát triển KHKT, CNTT hàng năm.

Hai là, chủ động tranh thủ các nguồn kinh phí hỗ trợ từ Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố và các nguồn kinh phí khác để tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện… cho các lực lượng Công an tỉnh. Đặc biệt, chú trọng xây dựng hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy, trung tâm 113, hệ thống kỹ thuật tác chiến; hệ thống quản lý, kiểm soát an ninh xã hội… phục vụ đắc lực cho công tác chỉ huy, chỉ đạo, sẵn sàng chiến đấu, cải cách hành chính. Mặt khác, trích từ nguồn kinh phí bổ sung để phục vụ đầu tư mua sắm các loại phương tiện, máy móc thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao cùng với các chương trình ứng dụng cụ thể cho các lực lượng an ninh, cảnh sát, các đơn vị trực tiếp chiến đấu, công an các địa phương.

Ba là, tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng KHKT, CNTT đã được trang bị. Khẩn trương thực hiện khắc phục các điểm kết nối với mạng chuyên dùng bị hỏng, chưa đảm bảo; hoàn thiện, phát triển hệ thống mạng LAN, phần mềm quản lý, thư điện tử nội bộ… nhằm ứng dụng triệt để KHKT, CNTT vào công tác hàng ngày, đảm bảo kết nối thông suốt, giảm bớt giấy tờ, thủ tục hành chính giữa Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố. Sửa chữa trang thiết bị đã cũ, hỏng hóc, không sử dụng được; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật.. nhằm sử dụng đúng, có hiệu quả các loại thiết bị này.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng, phát triển nguồn nhân lực KHKT, CNTT đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng đáp ứng kịp thời yêu cầu trong thời đại “Cách mạng 4.0”. Nâng cao chất lượng toàn diện cả về trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. Chú trọng tuyển chọn những cán bộ có trình độ, năng lực; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nghiên cứu, thúc đẩy triển khai ứng dụng CNTT trong Công an tỉnh. Mặt khác, có chế độ chính sách động viên, khen thưởng kịp thời những cán bộ xuất sắc có nhiều cống hiến; đề xuất Bộ Công an áp dụng chính sách đãi ngộ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tạo động lực và phát huy sáng tạo của đội ngũ làm công tác ứng dụng, phát triển KHKT, CNTT.

Duy Hòa