Bên Triền Xuân

398

Những giọt nắng trong veo

Đã phơi lên miền nhớ

Khoảng trời của riêng ta

Dường như cánh én đã bay về

Những yêu thương nứt vỏ mọc mầm

Những hạt ước mơ kết nụ

Những đợi chờ bên triền sóng vỗ

Nhịp khúc ồn ào ngày xanh

Con đò trên bến chở thời gian

Mây trắng bay vào cổ tích

Bao lần ta về ngang lối cũ

Câu thơ còn in bên thềm cỏ tươi màu

Gió mùa này thổi lật niềm yêu

Hương tóc em hay hoa vàng mới nở

Theo dấu xuân ta về nghe nhớ

Bạc tháng ngày

Vẫn thơm thảo niềm thương.

Trần Kỳ Duyên