Lỗi hẹn Kon Tum (2)

109
Kết quả hình ảnh cho ảnh sông Đăk Bla

Kết quả hình ảnh cho ảnh sông Đăk Bla

Mùa qua mùa lại trở về

Đăk Bla vẫn say mê hồn người

Bờ vẫn thắm bãi vẫn tươi

Em là nguồn cội run lời ngẫn ngơ.

Dù cho chỉ có trong mơ

Biết bao giờ đến bao giờ vậy em!?

Dòng xanh vẫn trải êm đềm

Mà sao ta lại lỗi thêm một lần?

Cảm ơn em đã ân cần

Cho thơ ta được mấy vần liêu xiêu

Kon Tum lãng đãng sợi chiều

Vẫn còn lỗi hẹn còn nhiều tơ vương./.

Hồ Minh – CA Lâm Đồng