Lòng con nhớ Bác!

119

 

 

Bâng khuâng thềm nắng tháng năm

Buông lơi từng giọt đứng nằm ngẩn ngơ

Vọng vang tiếng mẹ ầu ơ

Con nằm trên võng cơn mơ ùa về

Tháng năm gợi nhớ miền quê

Cha già dân tộc, lời thề nước non

Còn đây nét bút vàng son

Còn đây câu ví, điệu von quê nhà

Bữa cơm đạm bạc dưa cà

Mà bao chan chứa đậm đà yêu thương

Trải qua trăm nắng ngàn sương

Đi qua dâu bể vấn vương tình người

Lòng con ơn Bác đời đời

Tâm ghi trí khắc những lời người xưa

Vì dân không quản nắng mưa

Bom rơi, đạn nổ, sấm thưa, thác gầm

Tiến lên không được chùng chân

Vượt qua không chút phân vân e dè

Vì Đảng giữ vững lời thề

Sắt son, trung hiếu, không nề gian nguy

Tổ quốc gọi, sẵn sàng đi

Trong tim luôn nhớ khắc ghi lời Người


Polang