Mười hai tự tình

430

 

Mười hai về trên phố

Gió heo may thổi nhẹ

Vỗ xào xạc lá thưa

Mười hai ngang qua ngõ

Mắt em còn ngác ngơ

Mười hai tự bao giờ

Hôn nhẹ bờ môi mỏng

Gió lùa bàn tay cóng

Buốt giá đôi bờ vai

Mười hai đọng ban mai

Long lanh trên cành biếc

Mười hai mang luyến tiếc

Của tháng ngày đã xa

Mười hai ghé cùng mưa

Từng giọt lòng tí tách

Như phím đàn buông nhịp

Hơi thở mùa yêu thương

Polang