Người thầy quản giáo

589
C:\Users\Nhat\Desktop\ttxvn_trai_tam_giam.jpg

C:\Users\Nhat\Desktop\ttxvn_trai_tam_giam.jpg

Ảnh minh họa

Tôi lặng lẽ nhìn vào song cửa sắt

Bên trong đấy bao mãnh đời lầm lỗi

Giờ ở đây vì một phút nông nổi

Theo tháng năm dài ngắn cuộc đời ta.

Ta dốc hết sức thanh xuân tuổi trẻ

Sàng lọc bụi đời, rạng ánh kim cương

Dùng đạo nghĩa để chỉ lối soi đường

Vá mảnh hồn bằng trái tim công lý.

Ai hiểu được tấm lòng người chiến sĩ

Bao âu lo vất vả giữa đời thường

Để trả về cuộc sống những người con

Mình ở lại không đắn đo suy tính.

Người quản giáo, một người thầy bản lĩnh

Tóc bạc dân dù không bụi phấn bay

Trang giáo án là tấm lòng nhân ái

Trò học xong không quay lại nơi này…

Thanh Hải (CAH Đăk Tô)