Tưởng nhớ Đại Tướng Trần Đại Quang

360
C:\Users\Nhat\Desktop\42266861_1572962799514573_4712455361464893440_n.jpg

C:\Users\Nhat\Desktop\42266861_1572962799514573_4712455361464893440_n.jpg

Ngày vào lính con ước được 1 lần

Nhìn thấy Bác trong đời thực của con

Đại Tướng ơi! Con là chiến sỹ

Của Đại Tướng và của Nhân Dân

Được gặp bác qua lần làm nhiệm vụ

Khóa đuôi đoàn Bác Đại Tướng kính yêu

Lời dạy đó con còn ghi nhớ

Trung với Đảng, hiếu với Nhân Dân

Phút giật mình con nhớ về ký ức

Đại tướng của con, người còn sống mãi

Trong lòng chiến sỹ và muôn dân!

Đức Việt (CAH Đăk Tô)