Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Ngọc Hồi tham gia Chương trình tình nguyện 2017

138

 

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công an huyện trong phòng trào Đoàn và công tác thanh niên năm 2017; Nằm trong các hoạt động hướng về cơ sở của Ban Chấp Hành Đoàn cơ sở Công an huyện, sáng ngày 6/7/2017, Đoàn viên thanh niên Công an huyện Ngọc Hồi tham gia chương trình mùa hè xanh tại xã Sa Loong. Chương trình có sự tham gia, phối hợp của Đoàn xã Sa Loong và huyện Đoàn huyện Ngọc Hồi.

 Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị năm 2017; Đoàn viên thanh niên Công an huyện đã tham gia để bê tông làm mới tuyến đường thường xuyên bị lầy lội tại xã Sa Loong; Đồng thời kết hợp thu gom rác thải, dẹp bỏ chướng ngại vật, khai thông cống rãnh, xử lý nước thải ô nhiểm, làm sạch lòng lề đường, tập kết toàn bộ rác thải về vị trí quy định, đảm bảo môi trường thông thoáng trên các trục đường chính, trường học, UBND xã SaLoong. Cùng với công tác tình nguyện, Đoàn viên thanh niên Công an huyện còn tiến hành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vận động bà con hai bên đường chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

 

Tình nguyện tham gia bê tông hóa đoạn đường


Khai thông cống rãnh bị tắc


Chương trình đã góp phần thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, tô đẹp thêm hình ảnh của người Đoàn viên, chiến sỹ Công an nhân dân nói chung và Công an huyện Ngọc Hồi nói riêng với tinh thần luôn sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng./.


Xuân Phú – Công an huyện Ngọc Hồi